Minőségpolitika

Az OUTLET HOTEL**** vezetőségének célja, hogy a jövőben is megbízható, magas színvonalú szolgáltatással érje el megrendelőinek és vevőinek megelégedettségét a szállodai szolgáltatás tevékenység során.

E cél elérése érdekében:

  • tevékenységünk minden területén rendszeres ellenőrzéseket végzünk, szükség esetén ellenőrzéseink gyakoriságát módosítjuk,
  • vizsgáljuk a vevői reklamációkat, csökkentjük a reklamációk számát,
  • megrendelőinknek magas színvonalú szolgáltatást nyújtunk,
  • munkatársaink ismereteit, szaktudását folyamatosan növeljük,
  • beszállítóinkat körültekintően választjuk ki, önértékelésük és tapasztalataink alapján minősítjük tevékenységüket, jobbító szándékú javaslataikat lehetőség szerint beépítjük rendszerünkbe,
  • minőségpolitikánkat és minőségügyi rendszerünket időszakosan átvizsgáljuk, aktualizáljuk projektjeink sajátosságainak és az elvárásoknak, előírásoknak megfelelően.

A vezetése arra ösztönzik munkatársait, hogy az egyenletes minőség érdekében:

  • magukkal és munkájukkal szemben fokozottan igényesek legyenek,
  • a minőségpolitikát megismerjék és magukévá tegyék,
  • ismereteiket, szaktudásukat folyamatosan bővítsék.

Az OUTLET HOTEL**** átfogó, az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, annak folyamatos fejlesztésével és fenntartásával piaci pozícióját kívánja erősíteni.

A vezetőség elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségirányítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.

KÖRNYEZETI POLITIKA

A tulajdonos, a partnereink, kiemelten a vendégek, a hatóságok, a lakosság és a munkavállalók elvárása, hogy szállodai szolgáltatás folyamataink kialakítása, működtetése és a kapcsolódó tevékenységek során a környezeti elemek gazdaságos felhasználásán, a környezetterhelések minimalizálásán keresztül hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez.

A szervezet mindenkori célja, az életminőség és tisztább környezet kialakításához járuljon hozzá. Ezért az OUTLET HOTEL**** egyik kiemelt feladata a környezet megóvása, a környezeti szemlélet kialakítása és folyamatos fejlesztése.

Az OUTLET HOTEL**** átfogó, az
MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő

környezetközpontú irányítási rendszert

működtet, amely kapcsolatban áll és közös elemeket tartalmaz a minőségirányítási rendszerrel.

A környezetvédelmi célok kitűzésekor, és annak elérése érdekében olyan intézkedéseket hozunk, melyek figyelembe veszik a törvényi előírásokat, lehetővé teszik a környezetterhelési kockázatok és káros hatások folyamatos mérését, kiértékelését és csökkentését.

Kötelezettséget vállalunk az érvényes jogszabályok, szabványok, szakhatósági előírások betartására, a múltbeli szennyeződések felszámolására.

Meghatározó feladatunk, hogy a munkavégzés során állandó szempont legyen a jól követhető folyamatok kialakítása, az anyag- és energiatakarékosság és az ezt tükröző folyamatos környezethigénia, tisztaság és rend.

Szállítóink kiválasztásakor figyelembe vesszük a környezetvédelmi követelmények teljesülését. Munkatársaink számára eljuttatunk minden olyan információt, amelyek tevékenységünk környezeti hatásainak értékeléséhez szükségesek.

MEGÉRI ITT FOGLALNI
Legjobb ár garancia
Azonnali visszaigazolás
Aktuális ajánlatok
Nincs foglalási díj